Home > Afmelding groepsles > Langdurig Ziektemelding
Bij langdurige ziekte/blessure is het na schriftelijke melding mogelijk om tijdelijk het lidmaatschap stil te zetten, zonder uitschrijving.
Uw incasso wordt dan stopgezet vanaf de dag dat het ziektemeldingsformulier bij ons binnen is.
Er wordt niet met terugwerkende kracht gewerkt.

Opgelet: dit formulier is niet voor kortdurende afmeldingen. Sporters die kortdurende ziektes/blessures hebben kunnen de lessen,
mits voldoende plaats bij groepslessen, inhalen. Zij dienen het eenmalige en kortdurende afmeldingsformulier in te vullen.
Naam:
Groeps(les):
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Reden/Omschrijving:
Gym
Fitness
Pilates
Ingangsdatum
Ziektemelding:
TIP: Hou de "Ctrl" toets ingedrukt tijdens het selecteren van Dag/Tijd om meerdere tijdstippen te selecteren.